Kørekort til 17årige

Kørekort til 17årige

Fra 1. januar 2017 bliver det muligt at tage kørekort som 17årig.

Du må starte 3 måneder før din 17 års fødselsdag, dog tidligst 1. januar 2017.

For at du kan få kørekort, skal du gennemgå en køreuddannelse, som indeholder 53 lektioner fordelt således:

  • 29 lektioner i teorilokalet
  • 16 lektioner på vej
  • 4 lektioner på lukket øvelsesplads
  • 4 Lektioner på køreteknisk anlæg

Ovenstående er et minimumskrav. Ikke alle vil kunne nøjes med dette.

Du må tidligst gå til teoriprøve 1 måned før, du fylder 17 år, og den praktiske prøve må tidligst aflægges på din 17 års fødselsdag.

17årige, der har erhvervet sig kørekort, skal rette sig efter færdselsloven. I modsat fald straffes 17årige på lige fod med alle andre.

Efter endt undervisning og bestået praktisk prøve skal du, frem til du fylder 18 år, køre med en ledsager.

Kravene, der, stilles til ledsageren er, at han/hun:

  • Skal være over 30 år
  • Skal have haft kørekort i mindst 10 år
  • Ikke må have haft en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten inden for de sidste 10 år
  • Selv skal være i stand til at føre køretøjet og derfor ikke må være påvirket af alkohol, stoffer eller trafikfarlig medicin