Priser

Førstegangserhververe
For at få kørekort til bil, skal du have minimum 53 lovpligtige lektioner, som fordeler sig således:
• 29 teorilektioner
• 4 lektioner på lukket øvelsesplads
• 16 kørelektioner på vej
• 4 lektioner på køreteknisk anlæg

Denne såkaldte “lovpakke” koster 15.100 kr. 
Ud over prisen på lovpakken, skal du påregne udgifter til
Førstehjælp                                           600 kr.            
Lægeerklæring                             Ca   500 kr.
Prøvegebyr                                           600 kr.
Leje af bil til køreprøven                   600 kr.

Teorien er ubegrænset. Det vil sige, at du er velkommen til at komme til alle de teoriaftener, du vil – det koster ikke ekstra.

Du skal være opmærksom på, at ovenstående er lovens minimumskrav
og at gennemførelsen ikke altid er ensbetydende med, at du er klar til at aflægge køreprøve.

Generhverv

Køretimer 600 kr. pr. stk.
Leje af skolevogn til praktisk prøve 600 kr.

Særlig køreundervisning
8 teorilektioner og 8 kørelektioner 5.500 kr.

Lovpakken MC klik her