Har du fået frakendt dit kørekort ubetinget, skal du ansøge om at få lov at generhverve førerretten og derefter bestå en kontrollerende køreprøve. Prøvegebyret til staten er 890 kr. og køreprøven består af en teoretisk og en praktisk del. Den praktiske prøve kan tidligst afholdes en måned før, frakendelsestiden udløber, og du skal selv medbringe skolevogn til prøven.

Skyldes frakendelsen spirituskørsel, skal du forinden have gennemført et Alkohol- Narko og Trafikkursus (ANT- kursus). Har du fået frakendt kørekortet efter 1. marts 2002, kan du tidligst begynde på ANT kurset tre måneder før frakendelsestidens udløb. Kurserne udbydes af Regionerne.
Har du fået en betinget frakendelse af kørekortet, har du stadig dit kørekort, men skal normalt bestå en kontrollerende køreprøve inden for 6 måneder for at få lov at beholde det. Prøvegebyret er ligeledes 890 kr., og du skal medbringe skolevogn til den praktiske prøve.
Kontakt os, hvis du er interesseret i at leje en af vores skolevogne, for så booker vi den praktiske prøve til dig, når du har bestået teoriprøven.

Særlig køreundervisning

Har du fået to klip i kørekortet inden for de første tre år efter bestået køreprøve, får du kørselsforbud og skal bestå en kontrollerende køreprøve for at få kørekortet igen.

Skyldes kørselsforbuddet spirituskørsel, skal du forinden have gennemført et Alkohol og Trafik-kursus, som udbydes af Regionerne. Skyldes kørselsforbuddet ikke spirituskørsel, skal du forinden have gennemført særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer. Det omfatter minimum otte teorilektioner og minimum otte kørelektioner.
Prøvegebyret til staten for kontrollerende prøver er 890 kr.
Kontakt os via hjemmesiden eller mobil og hør, hvornår du kan starte.