Praktiske oplysninger om kørekort

Kørekort til Bil

Hvis det er første gang, du skal have kørekort bil, skal du undervises af en godkendt kørelærer. Undervisningen skal følge kørekortbekendtgørelsen, og er du endnu ikke blevet 17, er der nogle tidsgrænser, du skal være opmærksom på i forhold til din 17 års fødselsdag:

 • Du må tidligst begynde på praktisk køreundervisning tre måneder før
 • Du må tidligst gå til teoriprøve en måned før
 • Du må tidligst gå til praktisk prøve den dag, du bliver 17

For at få kørekort til bil, skal du have minimum 53 lovpligtige lektioner, som fordeler sig således:
• 29 teorilektioner
• 4 lektioner på lukket øvelsesplads
• 16 kørelektioner på vej
• 4 lektioner på køreteknisk anlæg

Teorien er ubegrænset. Det vil sige, at du er velkommen til at komme til alle de teoriaftener, du vil – det koster ikke ekstra.

Du skal være opmærksom på, at ovenstående er lovens minimumskrav
og at gennemførelsen ikke altid er ensbetydende med, at du er klar til at aflægge køreprøve.

Hvis det er første gang, du skal have kørekort, skal du have gennemført et kursus i førstehjælp, før der kan bestilles en teoriprøve. Kursusbeviset må ikke være mere end et år gammelt, det skal være færdselsrelateret og skal være godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Beviset skal du medbringe i køreskolen.

Har du ikke et gyldigt førstehjælpsbevis, kan du melde dig til et førstehjælpskursus i Dalum Køreskole hos en af vores dygtige og godkendte instruktører.
Kurserne består af otte lektioner og koster 600 kr. Tilmelding og betaling foregår i forbindelse med teoriundervisningen, og undervisningen foregår i køreskolen.

Kørekort til motorcykel MC

Praktiske oplysninger MC

For at tage mc kørekort ved dalum køreskole, skal du have kørekort til bil i forvejen.

Opgradering til ny kategori 3400 kr.  (Prisen indeholder)
– Dobbeltlektion på vej
– Én times undervisning på lukket bane
– Én times opvarmning inden prøven
– Mc til prøven
– Prøvegebyr til staten

Der er 3 forskellige kategorier til MC kørekort:

1) Kategori A1 – Lille motorcykel.
2) Kategori A2 – Mellemstor motorcykel.
3) Kategori A – Stor motorcykel.

Kørekort til kategori A1:
Kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år, og giver ret til at føre:

Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med et maksimalt slagvolumen på 125 cm3, en maksimal motoreffekt på 11 kW (14.96 hk) og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,1 kW/kg.

Kørekort til kategori A2:
Kan udstedes enten til en person der er fyldt 20 år og har gennemført køreundervisning, samt bestået en køreprøve, til kategori A2 på en motorcykel, kategori A2, eller har mindst 2 års erfaring som fører af lille motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A1 og herefter har bestået en praktisk prøve på en motorcykel, kategori A2.

Kørekort til kategori A2 (mellemstor motorcykel) giver ret til at føre:
Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 35 kW (47.6 hk) og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg.

Kørekort til kategori A:
Kan udstedes til en person, der er fyldt 24 år, og har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, eller har erhvervet kørekort til kategori A2 og har bestået en praktisk prøve på en motorcykel, kategori A.
Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 22 år, hvis den pågældende har mindst to års erfaring som fører af mellemstor motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A2 og herefter har bestået en praktisk prøve til kategori A på en motorcykel, kategori A.

Kørekort til kategori A (stor motorcykel) giver ret til at føre:
Tohjulet motorcykel (alle størrelser) med eller uden sidevogn.

Undervisning til alle kategorier ( A1, A2 eller A):

 • Du skal have modtaget teoretisk og praktisk undervisning af en godkendt MC kørelærer.
 • Teoriundervisning omhandler såvel færdselsteori som teknisk gennemgang af mc og faremomenter ved fejl på mc.
 • Praktisk undervisning omhandler kørsel på manøvrebane (min. 4 lektioner á 45 min), hvor du skal lære at betjene køretøjet, praktisk kørsel på landevej, i by, på motortrafikveje, motorveje og i mørke. Du kører selv på motorcyklen og jeg kører bag dig i bil og dirigerer dig via radio.
 • Køreteknisk kursus (5 lektioner á 45 min), hvor du skal lære avanceret køreteknik, omhandlende blandt andet katastrofeopbremsning og undvigemanøvrer, kørsel i ideallinier samt kørsel med bagsædepassager.
 • Derudover skal du under kurset lære at køre med sidevogn.

Praktisk kørsel skal i hele forløbet foretages på en godkendt motorcykel, svarende til den kategori du vil erhverve kørekort til.

Prøvevilkår:

Teoriprøven er en afkrydsningsprøve, bestående af 25 billeder med tilhørende 80-100 spørgsmål, som skal besvares

med “ja eller nej”. Mindst 20 billeder skal være besvaret rigtigt.

Praktisk prøve består af en mundtlig overhøring i kontrol og sikkerhedseftersyn af mc. Der efter skal du lave de nye

EU-øvelser på banen hvor den sagkyndige ser efter om man kan “magte” den mc man er til prøve på. Til sidst skal

du ud i trafikken, hvor den prøvesagkyndige dirigerer over radio og “overvåger” dig fra min bil (kørt af os).

Prøven har en varighed af mellem 35-45 min. Køreprøven skal naturligvis aflægges på en godkendt motorcykel,

svarende til den pågældende kategori.

Lovkrav (lovpakken)

Du må starte på at tage mc-kørekort 3 måneder, før du fylder 18 år.

Du skal som et minimum have modtaget undervisning i:

 • 29  Lektioner i teori
 • 4  Lektioner på manøvrebane
 • 13  Lektioner på vej
 • 5  Lektioner på køreteknisk anlæg :   :